Styret

Styret

Bjørn Olav Nordal
LEDER
Tlf: 
E-post: bjoernon@gmail.com
Sofya Dudaeva
DIRIGENT
Tlf: 
E-post: 
Elisabeth Horpestad
KASSERER
Tlf: 
E-post: 
Espen Knudsen
SEKRETÆR
Tlf: 
E-post: 
Bent Horpestad
REVISOR
Tlf: 
E-post: 
Rolf Helge Kleppe
NESTLEDER
Tlf: 
E-post: 
Stian Hiim
STYREMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
-
STYREMEDLEM
Tlf: 
E-post: 
-
MATERIALFORVALTER
Tlf: 
E-post: 
Rolf Aarsheim
MATERIALFORVALTER - INSTRUMENT
Tlf: 
E-post: 
Hanne Ellingsen
MATERIALFORVALTER - UNIFORM
Tlf: 
E-post: 
Søk
Driftes av Styreportalen AS