Korpsdrift

Her er det informasjon og oversikter over hvem som er korpsmedlemmer i Klepp skulekorps, dirgent og instruktører, styremedlemmer og foreldrekontakter.

I tillegg vil du finne den informasjonen du trenger om øvelsetider, uniformer og instrumenter samt korpset sine vedtekter.  

Medlemskontingent

Pr. 1.2.2020 er medlemskontingenten 1650 kr pr semester, det inkluderer instrument og seminarer. Det er søskenrabatt kr 200 pr musikant.
Nye medlemmer faktureres første gang det semesteret de starter, men betaler redusert pris første semester: kr 1200.-.
For familier i en vanskelig økonomisk situasjon kan korpset gi støtte til medlemskontingent gjennom fondet "For Alle" (forutsatt at det er gjenværende midler i fondet). Klikk på lenken, eller se under menyvalget "Medlemsinformasjon".  

Øvingstider

Klepp Skulekorps sitt hovedkorps har fast øvingstid.

Hovedkorpset har øvinger på Klepp ungdomsskole hver torsdag klokken 17:00-18.30. Dirigent: Sofya Dudaeva
Øvingene følger skoleplan, det vil si at det ikke er øvinger i skoleferiene. 

Uniformer

Uniformer brukes når korpset spiller i offentlige tilstelninger som 17.mai, og korpsstemne.

Medaljer festes på eget beslag som festes på venstre side av uniformen. Selve beslaget festes med sikkerhetsnål til uniformen.
Årsstjerner skal festes på kragen til uniformsjakken, fordelt på begge sider annethvert år. 

Når noen slutter i korpset skal uniformene renses før de leveres tilbake til uniformansvarlig i korpset.
Ved behov for tilpasninger av uniform, kontakt uniformsansvarlig. Vi har avtale med syerske slik at dette skal utføres fagmessig.

Til 17.mai kan årsmedaljer brukes sammen med årsstjernene.
Søk
Driftes av Styreportalen AS