Klepp Skulekorps

Lørdag 26 januar arrangerer vi årets første seminar

Seminaret blir holdt på Klepp Ungdomskule og starter klokken 10.00. Oppmøte senest ett kvarter før!

Det musikalske opplegget holder på til klokken 16.00. Det blir eget opplegg for aspirantene.

Det kommer ulike instruktører som skal være med sammen med Linda og Mario.

Det serveres lunsj klokken 12, og frukt i pausene.

Etter at vi er ferdig med det musikalske blir det en sosial kveld for alle musikantene som starter med at vi lager og spiser Taco. Etterpå blir det underholdning, leker og konkurranser. Vi kommer til å høre med musikantene hva de kunne tenkt seg å gjøre og involvere dem i dette.

Kvelden avsluttes klokken 22.00. Hver enkelt avtaler med sine foreldre henting ved arrangement slutt.

Velkommen til en sosial og trivelig seminarlørdag!


Hvis det er noen som er forhindret fra å komme, gi beskjed så snart som mulig slik at vi vet hvor mye mat vi skal beregne.:)

Hilsen Gunn Marit (telefon 97 53 51 59)
På vegne av styret