Klepp Skulekorps

Fruktoversikt Høsten 2012

En torsdag i måneden har Klepp Skulkorps oppskjært frukt i pausen. Dette er et populært innslag som musikantenen setter pris på. Det går på omgang hvem av foreldrene som er ansvarlig for å hente frukten, kuttet den opp og servere den.

Kundenr. K00322 skal oppgis i kassen/posten hos Mega når dere henter frukten, så er det lettere for Mega ansatte å finne frem faktura som dere skal kvittere. Frukten er klar for henting fra klokken 15.00.

Frukten deles ut i pausen kl. 1715 under korpsøvelsen. Vi pleier å skjære opp frukten og legge den på fat. Dersom dere ikke tar med fat/kniv selv er det mulig å låne i kjøkkenet i kantinen. Mario (dirigent)har nøkkel. Husk å gjøre rent etterpå.

Forsøk å bytte innbyrdes hvis dagen ikke passer.

   
Fruktoversikt Våren 2012

Ansvarlige for frukt

Dato  Ansvarlig Familie 
06.09.2012   Henny Gitlesen  
04.10.2012   Maren og Sina Brunes  
08.11.2012   Ester Grude  
13.12.2012   Tine Folkvord