Klepp Skulekorps

Medlemskontingent

Pr. 1.1.2018 er medlemskontingenten 1400 kr pr semester, det inkluderer instrument og seminarer. Det er søskenrabatt kr 200 pr musikant. 

Nye medlemmer faktureres første gang det semesteret de starter, men betaler redusert pris første semester: kr 1000.-.

For familier i en vanskelig økonomisk situasjon kan korpset gi støtte til medlemskontingent gjennom fondet "For Alle". Klikk på lenken, eller se under menyvalget "Medlemsinformasjon".