Klepp Skulekorps

Instrument og Uniformansvarlig

Oversikt over hvem som har ansvar for instrumenter og uniformer i Klepp Skulekorps

   
Instrument og uniformansvarlig Klepp Skulekorps

Har du noen spørsmål ta kontakt.

Navn  Rolle  Telefon  Epost 
Torstein Thorstvedt   Instrumentansvarlig