Klepp Skulekorps

Instrument og Uniformansvarlig

Oversikt over hvem som har ansvar for instrumenter og uniformer i Klepp Skulekorps

   

Instrument og uniformansvarlig Klepp Skulekorps

Har du noen spørsmål ta kontakt.

Navn  Rolle  Telefon  Epost 
Torstein Torstvedt   Instrumentansvarlig   41026202   torstein.thorstvedt@kleppnett.no