Klepp Skulekorps

Styret inkludert foreldrekontakter

   
Styret Klepp Skulekorps 2019

Styret i Klepp Skulekorps 2018 består av:

Navn  Rolle  Telefon  mail 
Rita Butterworth   Leder   406 40 695   rita_butterworth@yahoo.com  
Linda Cathrine Bjørnsen   Kasserer      
Tore Ellingsen   Nestleder   488 81 75   brolt@mac.com  
Ane Hatteland Nese   Sekretær      
Frode Gamlemshaug,   Styremedlem