Klepp Skulekorps

Vårkonsert og basar 19. april 2015

Velkommen til vårkonsert på Klepp Ungdomsskule 

Søndag 19. april 2015  klokken 15:00

Velkommen til vårkonsert på Klepp Ungdomsskule 

Søndag 19. april 2015  klokken 15:00

Kaffe og kaker

Utlodning med åresalg