Klepp Skulekorps

Klart for høstsemesteret!

Når skolen starter, så starter korpset.

Høstens korpssesong starter torsdag 15 august for hovedkorpset med øving til vanlig tid (klokken 16.30) på ungdomsskulen. Nærmere informasjon om oppstart for aspirantkorpset kommer i egen mail.