Klepp Skulekorps

Halvårsplan våren 2013

Oversikt over aktiviteter for Klepp Skulekorps Våren 2013

   
Halvårsplan Våren 2013

Aktivitetsoversikt for Klepp Skulekorps Våren 2013

Dato  Arrangment 
03.01.2013   Første øvelse  
26.01.2013   Seminarlørdag, Klepp Ungdomskole kl.10-22.  
31.01.2013   Samspillkonsert med Hornmusikken, Ungdomskulen.  
28.02.2013   Øvelse med Hentekonsert kl 18.00  
21.03.2013   Øvelse med Hentekonsert  
13.04.2013   Spille på Klepp Cupen  
20-21.04.2013   Overnattingsseminar med Vårbasar  
22.04.2013   Vervekonserter på skulene  
17.05.2013   Spille i 17.mai toget  
02.06.2013   Spille under gudstjenesten i Kleppelunden  
21-25.06 2013   Korpstur til Danmark