Klepp Skulekorps

Første øvelse 2013

Første øvelse for hovekorpset i 2013 blir torsdag 3. januar.