Klepp Skulekorps

Julenek

Småfuglene må få seg litt mat nå når snøen er kommet!

Vi skal selge nek på vegne av Lions som en fin måte å få litt ekstra inntekter til korpsaktivitetene på. Hver korpsing får 10 nek som skal selges til 50 kr pr stk – dette pleier å gå lekende lett.

Nekene kan avhentes hos Kristin Torsen i Tangarveien 14 på Klepp stasjon førstkommende mandag 3. desember etter kl.19.00 eller onsdag 5.desember kl.17.00 Dersom det ikke passer kan dere ringe Kristin og avtale et annet tidspunkt på telefon 99712495.