Klepp Skulekorps

Felleskorps Klepp og Orre

Fra torsdag 8. november er Kleppe og Orre skulekorps slått sammen. Dette vil være en ordning det neste halvåret.

Orre har for tiden få musikere, og det er funnet formålstjenlig å slå korpsene sammen for en periode. Orre kommer til å øve på Klepp ungdomsskule sammen med Klepp.
Linda og Mario som er dirigentene for Klepp og Orre kommer begge til å være med i dette arbeidet.
Orre forsterker korpset med 2 trombone, 1 tuba, 1 baryton og tre kornett. Muligens også litt på slagverk.