Klepp Skulekorps

Oppstart nytt Aspirantkorps

Vi starter opp med Aspirantkorps!

Vi har fått 10 nye aspiranter, og starter derfor opp et eget aspirantkorps.

Aspirantkorpset vil ha sine øvelser før hovedkorpset på torsdager klokken 15.30-16.15 på Klepp Ungdomskule.

Første øvelse er torsdag 22. september. Mario er dirigent også for aspirantkorpset.

For at aspirantene skal bli bedre kjent med hverandre arrangerer vi en bowlingøkt rett etter øvelsen den 29.september. Vi tar aspirantene med til Bryne på Bowling og mat, og returnere til ungdomsskulen til klokken 18.