Klepp Skulekorps

Oppstartsseminar lørdag 27 august

Korpset startet høstens sesong med seminar lørdag 27. september.
 

 


Seminaret ble holdt sammen med Orre Skulekorps, og to av musikkstykkene som skal framføres på Stavanger Open ble øvd på.

De nye aspirantene fikk utdelt instrumentene sine og hadde sitt eget seminar hvor de for første gang fikk lage lyd i instrumentene sine.

Aspirtanter og hovedkorpset spilte for foreldrene ved henting.