Klepp Skulekorps

Fruktoversikt Høsten 2011

En torsdag i måneden har Klepp Skulkorps oppskjært frukt i pausen. Dette er et populært innslag som musikantenen setter pris på. Det går på omgang hvem av foreldrene som er ansvarlig for å hente frukten, kuttet den opp og servere den.

Kundenr. K00322 skal oppgis i kassen/posten hos Mega når dere henter frukten, så er det lettere for Mega ansatte å finne frem faktura som dere skal kvittere. Frukten er klar for henting fra klokken 15.00.

Frukten deles ut i pausen kl. 1715 under korpsøvelsen. Vi pleier å skjære opp frukten og legge den på fat. Dersom dere ikke tar med fat/kniv selv er det mulig å låne i kjøkkenet i kantinen. Mario (dirigent)har nøkkel. Husk å gjøre rent etterpå.

Forsøk å bytte innbyrdes hvis dagen ikke passer.

   
Ansvarlig for frukt høsten 2011

Dato   Ansvarlig familie 
25.08.2011   Elisabeth Bræin  
15.09.2011   Isak Mæland  
29.09.2011   Karl Engelsvoll  
27.10.2011   Katrine Fuglestad  
24.11.2011   Rik Maessen  
15.12.2011   Elise Stangeland