Klepp Skulekorps

Fruktoversikt Våren 2011

En torsdag i måneden har Klepp Skulkorps oppskjært frukt i pausen.

Dette er et populært innslag som musikantenen setter pris på. Det går på omgang hvem av foreldrene som er ansvarlig for å hente frukten, kuttet den opp og servere den-

   
Ansavarlig for frukt våren 2011

Dato  Ansvarlig 
24.02.2011   Anne Kristine Bræin  
31.03.2011   Dag Folkvord  
05.05.2011   Thomas Gitlesen  
26.05.2011   Liv Eli Hegre