Klepp Skulekorps

Første øvelse 25 august og oppstartsseminar lørdag 27 august

Vi starter sesongen med den første øvelsen torsdag 25 august, samt et lørdagsseminar på Klepp Ungdomsskole lørdag 27 august.
Programmet for oppstartsseminaret:

Sted: Klepp Ungdomsskule
Tid: Klokken 10.00-15.00
Servering av lunsj klokken 13.00

Hentekonsert for foreldre klokken 15.00, med informasjon om korpsets aktiviteter til høsten.

Nye aspiranter har også oppmøte klokken 10.00 for å få delt ut sine instrumenter, Eget opplegg for aspirantene.

Vi skal sammarbeide med Orre Skulekorps denne høsten, så de er også med på oppstartsseminaret. Programmet for dagen vil for hovedkorpset være å begynne å øve på programmet til Stavanger Open den 19. november som vi skal delta på sammen med Orre.