Klepp Skulekorps

Halvårsplan Høsten 2011

Oversikt over planlagte aktiviteter og arrangement for Klepp Skulekorps høsten 2011

   
Halvårsplan Høsten 2011

Oversikt over Klepp Skulekorps sine aktiviteter og arrangementer Høsten 2011

Dato  Aktivitet/Arrangement  Merknad 
27.08.2011   Oppstartsseminar , Klepp Ungdomsskule   Eget opplegg for Aspiranter, Sammen med Orre  
12.09.2011   Valglotteri Rådhuset   Loddsalg, ikke spilling  
24.09.2011   Seminarlørdag, Opptreden under Verdslandsbyen Klepp   Sammen med Orre  
21.10.2011   Øvelse med Orre, kl. 17-19   På Orre Skule  
05-06.11.2011   Overnattingsseminar Orre skule   Sammen med Orre  
06.11.2011   Varetelling Rimi, kl. 10-14   Dugnad  
11.11.2011   Fellesøvelse   Opptreden Orremesse  
18.11.2011   Generalprøve   Orre Skule  
19.11.2011   Stavanger Open   Stavanger Forum  
04.12.2011   Julegrøt med konsert   Klepp Ungdomskule  
24.12.2011   Julegudstjeneste klokken 15.15   Klokken 15.15 Klepp Kirke