Klepp Skulekorps

Første øvelse etter ferien 25.august

Vi starter opp igjen med den første øvelsen torsdag 25 august.

Øvelsene vil også i høstsesongen 2011 være på Klepp Ungdomsskule.

Klokken 16.30 - 18.15