Klepp Skulekorps

Korpstur 2008 til Kristiansand

Klepp skulekorps var på tur til Kristiansand sommeren 2008.