Klepp Skulekorps

Åpning av Avetti april 2011

Klepp Skulekorps spilte under den offisielle åpningen av av bilbutikken Avetti på Klepp den 30.april. Ordører Elfinn Lea foresstod den offesielle åpning, og korpset fikk spilt flere marsjer under sermonien.