Klepp Skulekorps

"For alle" fond - økonomisk hjelp

Alle barn skal kunne gå i korps - også om familien har en vanskelig økonomisk situasjon. 

"For Alle" fondet skal gi støtte til barn fra familier som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det kan være helt eller delvis støtte til kontingent, egenandel på turer eller arrangement. Søknad kan gis ved hjelp av et enkelt skjema (se lenke), eller gjennom å snakke med korpsets leder eller kasserer. 

 

   


Get Adobe Reader

Read file
 Vedtekter og skjema "For Alle" fond
Get Adobe Reader

Read file
 Søknadsskjema "For Alle" fond