Klepp Skulekorps

Medlemsinformasjon

17 mai 2017

Informasjon kun for medlemmer av Klepp Skulekorps 

( Se også nyttig informasjon under menyvalget "Korpsdrift" )

 

Det meste av informasjon til medlemmer og foresatte formidles gjennom den lukkede facebook gruppen:

https://www.facebook.com/groups/890986237642048/ 

For å bli medlem av denne kan en kontakte en av styrets medlemmer.

På internettsiden kan det være aktuelt å legge ut dokumenter som ikke egner seg for publisering i facebook-gruppen.

Musikanter og foreldre, og andre som er knyttet til Klepp Skulekorps kan bli medlemmer av siden.