Klepp Skulekorps

Bli medlem i Klepp Skulekorps! Oppstartseminar våren 2022

Påmeldingskjema til oppstartsseminar
Dato/Tid: Søndag 24. april 2022, kl. 12-14
Stad: Klepp Ungdomsskule

Trykk på denne linken for å melde deg på seminaret!

https://forms.gle/C9Q3vAaKveLWmpXJ8

Vel møtt!