Klepp Skulekorps

Samarbeidsavtale Tryg forsikring

Norsk Musikkorps forbund har en samarbeidsavtale med Tryg forsikring, som gjør at korpset får økonomisk støtte for alle korpsmedlemmer/foresatte som oppgir at de støtter Klepp skulekorps til forsikringsselskapet. Les mer her:

https://musikkorps.no/fem-nye-ar-med-tryg/