Klepp Skulekorps

Kan du bidra til vårt fond for barn fra familier med vanskelig økonomi?

Kan du, din organisasjon eller ditt firma tenke seg å støtte barn fra familier med vanskelig økonomi?

Les om "For alle" fondet på vår nettside:

 https://kleppskulekorps.no/default-css.asp?k=3309&id=27974

Klepp skulekorps har siden 2018 hatt et fond for å støtte musikanter fra familier med vanskelig økonomi. Pårørende kan enkelt søke støtte fra fondet til å betale kontingent eller deltakelse i korpsturer med egenandel. Klepp skulekorps ønsker at alle barn skal få anledning til å delta i positive fritidsaktiviteter, og i skulekorpset er barn sammen med barn i ulike alderstrinn og av begge kjønn. I tillegg til å lære å spille et instrument, lærer de samspill og samarbeid. Det er verdier og ferdigheter de kan ha glede av hele livet, og som kan gjøre barndommen god, selv om familiens økonomi er stram for kortere eller lengre tid. 

 

Du, din organisasjon, eller ditt firma, kan støtte fondet gjennom innbetaling direkte til fondets konto i Jæren Sparebank: 3290.58.46468

 

Har du spørsmål, nøl ikke med å kontakte leder eller kasserer. Kontaktinfo finner du her:

https://kleppskulekorps.no/default-css.asp?k=3199&id=14860

 

Takk for støtten!