Klepp Skulekorps

Nye uniformer

Klepp skulekorps har kjøpt nye uniformer!  Vi gleder oss, og takker givere som har bidratt til å realisere dette store økonomiske løftet for skulekorpset.