Klepp Skulekorps

Lyst å spille i korps?

Vil du begynne i korpset vårt? Vi rekrutterer fra skolekretsene Klepp, Horpestad og Engelsvoll.
 

Man kan begynne som aspirant når man begynner i 3. klasse, og vil da få undervisning på sitt instrument. Etter hvert vil man få spille sammen med andre aspiranter, juniorer og deretter sammen med hovedkorpset.

Ta kontakt for mer informasjon