Klepp Skulekorps

Medlemskontingent

Pr. 1.2.2020 er medlemskontingenten 1650 kr pr semester, det inkluderer instrument og seminarer. Det er søskenrabatt kr 200 pr musikant. 

Nye medlemmer faktureres første gang det semesteret de starter, men betaler redusert pris første semester: kr 1200.-.

For familier i en vanskelig økonomisk situasjon kan korpset gi støtte til medlemskontingent gjennom fondet "For Alle" (forutsatt at det er gjenværende midler i fondet). Klikk på lenken, eller se under menyvalget "Medlemsinformasjon".