Klepp Skulekorps

Instrument og Uniformansvarlig

Oversikt over hvem som har ansvar for instrumenter og uniformer i Klepp Skulekorps

   
Instrument og uniformansvarlig Klepp Skulekorps

Har du noen spørsmål ta kontakt.

Navn  Rolle  Telefon  Epost 
Torstein Thorstvedt   Instrumentansvarlig   41026202   torstein.thorstvedt@kleppnett.no  
Ane Mari Braut Nese   Uniformsansvarlig   41311835   anemari_nese@yahoo.no