Klepp Skulekorps

Vedtekter

Klepp Skulekorps sine vedtekter:

Vedtektene som ble vedtatt 26.januar 1998. Sist revidert i årsmøte 2016.

Du finne i den vedlagte filen.

   


Get Adobe Reader

Read file
 Vedtekter Klepp Skulekorps