Klepp Skulekorps

Styret inkludert foreldrekontakter

   
Styret Klepp Skulekorps 2020

Styret i Klepp Skulekorps 2020 består av:

Navn  Rolle  Telefon  mail 
Bent Horpestad   Leder   92281580   horpestad@kleppnett.no  
Linda Cathrine Bjørnsen   Kasserer   95202444   lindacathb@hotmail.com  
Thore E. Fuglestad   Nestleder   46405633   thore.fuglestad@gmail.com  
Katrine Marie Gjerde   Sekretær   95159794   katrinemarie@gmail.com  
May Hilde Wetteland Braut   Styremedlem   90884837   may.hilde.w.braut@kleppnett.no  
Frode Gamlemshaug,   Styremedlem   47918301   frode.gamlemshaug@lyse.net  
Hilde Mossige   Vara   40038565   hildemossige@gmail.com