Klepp Skulekorps

Nyttig informasjon om driften av Klepp skulekorps

I menyen til venstre vil du finne nyttig informsjon relatert til driften av Klepp skulekorps.

Her er det informasjon og oversikter over hvem som er korpsmedlemmer i Klepp skulekorps, dirgent og instruktører, styremedlemmer og foreldrekontakter.

I tillegg vil du finne den informasjonen du trenger om øvelsetider, uniformer og instrumenter samt korpset sine vedtekter.