Klepp Skulekorps

Medlemskontingent og instrumentleie

Pr. 1.1.2017 er medlemskontingenten 1000 kr pr semester. I tillegg kommer leie av instrument med kr 150 pr semester.

Ny medlemmer faktureres første gang det semesteret de starter.